Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

1) võeti vastu „Valgamaa omavalituste ühine jäätmekava aastateks 2011-2016“;
2) kinnitati Tsirguliina Keskkooli põhimäärus;
3) muudeti „Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise ja avalikustamise korda“. Tõlliste vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid avalikustatakse valla veebilehel.;
4) kuulati Valga politseijaoskonna juhi Tõnu Kürsa ettekannet politseitööst maakonnas 2010. aastal.