1) võeti vastu „Valgamaa omavalituste ühine jäätmekava aastateks 2011-2016“;
2) kinnitati Tsirguliina Keskkooli põhimäärus;
3) muudeti „Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise ja avalikustamise korda“. Tõlliste vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid avalikustatakse valla veebilehel.;
4) kuulati Valga politseijaoskonna juhi Tõnu Kürsa ettekannet politseitööst maakonnas 2010. aastal.