Tõlliste Vallavalitsuse 9. veebruari istungil otsustati:

1) eraldada vallaeelarvest mittetulundusühingule Sooru Arendus Sooru rahvamaja majanduskulude katteks 2011. aastal 9938 eurot;

2) maksta toimetulekutoetust 10-le isikule;

3) muuta Tõlliste Vallavalitsuse 12.11.2009. a korraldust nr 357 „Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine“ seoses hooldusel  oleva isiku puude raskusastme muutumisega ning tunnistada kehtetuks Tõlliste Vallavalitsuse 26.01.2011. a korraldus nr 30 seoses hooldusel oleva isiku elama asumisega teise kohaliku omavalitsuse territooriumile.