Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 14. veebruaril 2011. a  algusega

kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD: 

1. Ülevaade politseitööst Valga maakonnas 2010 aastal.

2. Valga ja Tõrva linna ning Tõlliste, Karula, Taheva, Õru, Otepää, Sangaste, Palupera, Puka, Helme, Põdrala, Hummuli valla ühise jäätmekava „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011 – 2016” vastuvõtmine.

3. Tsirguliina Keskkooli põhimääruse vastuvõtmine.

4.  Tõlliste Vallavolikogu 08.07.1999. a määruse nr 4 „Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise ja avalikustamise korraldamine“ muutmine.