Tõlliste Vallavolikogu 24. jaanuari istungil:

  1. võeti vastu valla 2011. aasta eelarve summas 1 435 217 eurot;
  2. kehtestati Tsirguliina Keskkooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord;
  3. anti vallavalitsusele volitus koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamiseks;
  4. muudeti vallavalitsuse teenistujate koosseisu;
  5. moodustati jaoskonnakomisjon 2011. a Riigikogu valimisteks;
  6. seoses haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe vahetumisega kinnitati komisjoni esimehe ettepanekul komisjoni uus koosseis;
  7. määrati vallavanema töötasu ja ametiauto kütusekulu ning mobiiltelefoni kasutamise kulu piirmäärad.