Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavalitsuse 19. jaanuari istungil otsustati:

1) väljastada MTÜ-le Paju Pansionaadid ehitusluba Paju mõisa pargi rekonstrueerimiseks; 

2) väljastada Jaanikese Jahinduse OÜ-le projekteerimistingimused lasketiiru juurdeehituse projekteerimiseks; 

3) maksta toimetulekutoetust 4-le isikule;

4) lugeda talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks neli isikut, kelle alaline elukoht ei asu Tõlliste vallas;

5) nõustuda Jaanikese külas Osolini kinnistuga piirneva 18480 m2 suuruse reformimata riigimaa erastamisega eelnimetatud kinnistu omanikule.