Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavalitsuse 5. jaanuari istungil otsustati:

1) kiita heaks hajaasustuse veeprogrammi aruanne Jaanikese külas asuvale Tuuda kinnistule salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamise ning vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamise kohta;  

2) väljastada OÜ-le Mammud ehitusluba tootmishoone püstitamiseks Iigaste külas asuvale Kraavi kinnistule;

3) nõustuda 2010. aasta vallaeelarve reservfondist vahendite suunamisega kokku 16 080 krooni suuruses summas seoses valla hoonete ja ruumide majanduskulude, valla bussi remondikulude ja tegevuskulude katmisega teiste omavalitsuste lasteaedades;

4) määrata ja maksta toimetulekutoetust 9-le isikule.