Tõlliste Vallavalitsuse 15. detsembri istungil otsustati:

1) väljastada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le ehitusluba komplektalajaamade ehitamiseks Jaanikesesse, Tõllistesse ja Väljakülla ning Jura AJ F3 0,4 kV õhu- ja maakaabeliinide ehitamiseks Tagulasse; 

2) eraldada OK Ilves’ele 1330 krooni seoses Tsirguliina Keskkooli õpilaste osalemisega noortelaagris Vooremäel ning Valgamaa Spordiliidule 2100 krooni seoses Tõlliste valla laste osalemisega noorte kergejõustiklaste treeninglaagris Limbažis;

3) maksta toimetulekutoetust 9-le isikule;

4) maksta ühele isikule hooldajatoetust sügava puudega isiku hooldamise eest.