1.Valgamaa omavalitsuste ühtne jäätmekava aastateks 2011-2016 koostamise algatamine

2. Maamaksust vabastamise kord ja summa suurus 2011. aastal.

3. Tõlliste valla 2010. a IV lisaeelarve 

4. Tõlliste valla 2010. a eelarve muutmine  

5. Nõude lootusetuks tunnistamine

6. Haridus- ja noorsootöö komisjoni esimehe valimine