Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

1.Valgamaa omavalitsuste ühtne jäätmekava aastateks 2011-2016 koostamise algatamine

2. Maamaksust vabastamise kord ja summa suurus 2011. aastal.

3. Tõlliste valla 2010. a IV lisaeelarve 

4. Tõlliste valla 2010. a eelarve muutmine  

5. Nõude lootusetuks tunnistamine

6. Haridus- ja noorsootöö komisjoni esimehe valimine