Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavalitsuse 20. oktoobri istungil otsustati:

1) maksta toimetulekutoetust 7-le isikule;

2) nimetada Tõlliste valla tiheasustusaladel üksikpuude raie loa väljastajaks maanõunik Leino Laul;

3) kinnitada puude raie loa vorm;

4) vabastada talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveost 1 isik.