Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavalitsuse 29. septembri istungil otsustati:

1) maksta toimetulekutoetust 14-le isikule;

2) nõustuda Tõlliste külas asuva Kralli maaüksuse ostueesõigusega erastamisega nimetatud maal asuva ehitise omanikule;

3) väljastada projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le kapptelefonijaama liitumiseks elektrivõrguga aadressil Antsla tee 6, Tagula küla.