Tõlliste Vallavalitsuse 29. septembri istungil otsustati:

1) maksta toimetulekutoetust 14-le isikule;

2) nõustuda Tõlliste külas asuva Kralli maaüksuse ostueesõigusega erastamisega nimetatud maal asuva ehitise omanikule;

3) väljastada projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le kapptelefonijaama liitumiseks elektrivõrguga aadressil Antsla tee 6, Tagula küla.