Tõlliste Vallavalitsuse 8. septembri istungil otsustati:

1) maksta vastavalt Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 07.09.2010 ettepanekule sotsiaaltoetust ühele  isikule;

2) maksta toimetulekutoetust 16-le isikule;

3) anda nõusolek Iigaste külas asuva Külmoja 14,05 ha suuruse maaüksuse erastamiseks maal asuvate ehitiste omanikule;

4) eraldada vallaeelarve reservfondist 1000 krooni Valgamaa Omavalitsuste Liidule Valgas 22. augustil toimunud Sinimägede näidislahingu kulude hüvitamiseks ja 5000 krooni mittetulundusühingule Sooru Arendus näidendite „Mustlaslaager läheb taevasse“ ning „Limpa ja mereröövlid“  lavastamiseks;

5) vabastada talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveost 4 isikut.