Tõlliste Vallavalitsuse 1. septembri istungil otsustati:

1) maksta vastavalt Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 25.08.2010 ettepanekule sotsiaaltoetusi seitsmele isikule; 

2) anda korraldus Iigaste külas asuva Alliku 5,95 ha suuruse õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks;

3) väljastada Eesti Energia Võrguehitus AS-le projekteerimistingimused Matsi kinnistu peakaitsme suurendamiseks;

3) väljastada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le ehitusluba ehitise nimetusega Tõnu Leppik , EHAK 8248 liitumine elektrivõrguga, ehitamiseks.