Tõlliste Vallavalitsuse 16. juuni istungil otsustati:
  1. premeerida seoses gümnaasiumi eduka lõpetamisega järgmisi Tsirguliina Keskkooli õpilasi: Liis Arbeiter, Kristiina Ersto, Getter Faster, Katre Kikkas;
  2. premeerida seoses põhikooli eduka lõpetamisega järgmisi Tsirguliina Keskkooli õpilasi: Kristi Kõiv, Meryt Salme, Siim Sirel, Vallo Virnas;
  3. maksta ühekordset sünnitoetust kahele perele;
  4. maksta toimetulekutoetust 8-le isikule;
  5. väljastada projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le Tsirguliina alevikus asuva alajaama likvideerimiseks;
  6. seada hooldus raske puudega isikule;
  7. eraldada vallaeelarvest MTÜ-le Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK 30 000 krooni II kvartali tegevustoetuseks ja 3000 krooni segarahvatantsurühma „Pastlapoolikud“ tegevuse toetamiseks.