Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 9. oktoobril algusega kell 15:00 Laatre vabaajakeskuses.

  

PÄEVAKORD:
1. Valgamaa omavalitsuste ühise jäätmekava aastateks 2017-2025 vastuvõtmine
2. Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla ühine jäätmehoolduseeskiri 
3. Tõlliste valla arengukava aastani 2020 muutmine (Teehoiukava aastateks 2017-2020)  
4. Munitsipaalomandis oleva maa koormamine isikliku kasutusõigusega
5. Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord
6. Teave vallavalitsuse tegevusest