Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 5. juunil algusega kell 15:00 vallamajas.

 

 

PÄEVAKORD:

1. Puudega lastele lapsehoiuteenuse ja muude sotsiaalteenuste osutamise ning rahastamise kord 

2. Tõlliste valla 2017. aasta II lisaeelarve 

3. Tõlliste valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

4. Tõlliste valla 2017. aasta majandusaasta aruande auditeerija määramine

5. Nõusoleku andmine laenulepingu sõlmimiseks

6. Nõusoleku andmine Tagula külas Antsla tee 4 asuva korteri nr 6 omandamiseks

7. Tõlliste valla arengukava muudatusettepanekute arutelu

8. Teave vallavalitsuse tegevusest