Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 24. aprillil 2017 algusega kell 15:30 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste valla 2017. aasta I lisaeelarve

2. Nõusoleku andmine üürilepingu sõlmimiseks

3. Volituse ning nõusoleku andmine taotluse esitamiseks lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise taotluse saamiseks (Valga Linnavalitsuse taotluse alusel)

4. Hajaasustuse programmis osalemine

5. Hajaasustuse programmi raames laekuvate taotluste hindaja määramine 

6. Teave vallavalitsuse tegevusest