Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 20. märtsil 2017 algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks volituse andmine

2. Tsirguliina lasteaia Õnnelind sisehindamise aruande kooskõlastamine

3. Tsirguliina lasteaia Õnnelind arengukava 2017-2019

4. Sooru Lasteaia sisehindamise aruande kooskõlastamine

5. Vallavanemale puhkuse andmine

6. Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ning Õru valla ühinemisel

moodustatava Valga valla territooriumil valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine

7. Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ning Õru valla ühinemisel

moodustatava Valga Vallavolikogu liikmete arvu määramine

8. Valimiskomisjoni moodustamine

9. Teave vallavalitsuse tegevusest