Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 23. jaanuaril 2017 algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste Vallavolikogu 18.03.2013. a määruse nr 8 „Palgajuhend“ muutmine 
2. Tõlliste valla 2017. aasta eelarve II lugemine/vastuvõtmine

3. Tõlliste Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni koosseisu muutmine

4. Kinnistute võõrandamiseks nõusoleku andmine

5. Tõlliste valla teenetemärgiga autasustamine

6. Toetuse andmine Kaara tammeallee säilitamiseks

7. Avalduse arutelu (Rampe bussipeatuse rajamine)

8. Teave vallavalitsuse tegevusest