Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 12. detsembril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste valla 2016. aasta II lisaeelarve
Ettekandja pearaamatupidaja Anu Raud
Kaasettekandja arengu- ja eelarvekomisjoni esimees Kaupo Kutsar

2. Tõlliste valla 2017. aasta eelarve I lugemine

Ettekandja pearaamatupidaja Anu Raud
Kaasettekandja arengu- ja eelarvekomisjoni esimees Kaupo Kutsar

3. Tsirguliina Keskkooli arengukava 2017-2019

Ettekandja Tsirguliina Keskkooli direktor Heikki Järlik

Kaasettekandja haridus- ja noorsootöö komisjoni esimees Katre Kikkas

4. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Ettekandja sotsiaaltöö spetsialist Anu Tamm

Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Eve Tiisler

5. Teave vallavalitsuse tegevusest

Ettekandja vallavanem Madis Gross