Tõlliste Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 15. novembril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste Vallavolikogu 24.01.2011. a määruse nr 1 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine.

2. Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine.

3. Teave vallavalitsuse tegevusest.