Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 15. novembril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Tõlliste Vallavolikogu 24.01.2011. a määruse nr 1 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine.

2. Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine.

3. Teave vallavalitsuse tegevusest.