Haldusreform

Haldusreformi veebileht

Valga Linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste ajutiste ühinemiskomisjonide töökorra kehtestamine - https://www.riigiteataja.ee/akt/423042016047

Valga Linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste kajastamine http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Yhinemislabiraakimised

 

Dokumendi nimi Suurus Kuupäev
An Adobe Acrobat file Antsla VVK ettepanek 428.61 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine - Tõlliste Vallavolikogu 15.11.2016 otsus nr 21 487.94 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine - Õru VVK 355.52 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks - Valga LVK 473.65 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks - Valga LVK seletuskiri 421.45 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine - vastus Antsla VVK ettepanekule 782.71 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine - vastus Õru VVK ettepanekule 716.46 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Läbirääkimiste alustamisega nõustumine (vastus Valga LVK ettepanekule) 492.89 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Läbirääkimiste alustamisega nõustumine (vastus Õru VVK ettepanekule) 474.76 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Tõlliste valla esindajate nimetamine ajutistesse ühinemiskomisjonidesse 528.49 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemisleping 419.75 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu ja lepingu lisade avaliku väljapaneku korraldamine (Tõlliste Vallavolikogu 07.10.2016 otsus nr 18) 892.42 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks - Tõlliste Vallavolikogu 25.11.2016 otsus nr 23 960.54 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu lisa 1 Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta 226.59 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu lisa 2 Valla kaart mõõtkavas 1:50 000 5.97 MB 2016-12-01
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu lisa 2 Valla kaart mõõtkavas 1_50 000 5.97 MB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu lisa 3 Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve 396.77 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu lisa 4 Juhtimisstruktuuri ülesehitus 1.25 MB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu lisa 5 Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava 177.27 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu lisa 6 Karula valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 1.17 MB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu lisa 7 Taheva valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 803.76 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu lisa 8 Tõlliste valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 1021.33 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu lisa 9 Valga linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 447.81 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu lisa 10 Õru valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 489.68 KB 2017-09-21
An Adobe Acrobat file Ühinemislepingu lisa 11 ÕIEND Laekunud ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingu kohta 549.13 KB 2017-09-21