Esmaspäev

11

Juuli

1. Rahuldati Siim Laks’i toetuse taotlus projekti „Ruusa kinnistule puurkaevu ja veetrassi rajamine“ (puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee kvaliteedi analüüs) elluviimiseks. Toetuse suurus on 4425.- eurot ja omafinantseeringu summa on 2214,61 eurot. Projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 01.10.2017.a.

2. Rahuldati Peep Vare toetuse taotlus projekti „Tõlliste Mõisa salvkaevu ja veetrassi rajamine“ (salvkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee puhastamiseks vajalike seadmmete paigaldamine, vee kvaliteedi analüüs) elluviimiseks. Toetuse suurus on 4287,75 eurot ja omafinantseeringu summa on 2143,55 eurot. Projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 01.10.2017.a.

3. Rahuldati Arno Fuchs’i toetuse taotlus projekti „Jaagu talu puurkaev“ (puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee kvaliteedi analüüs) elluviimiseks. Toetuse suurus on 4480,22 eurot ja omafinantseeringu summa on 2239,78 eurot. Projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 01.10.2017.a.