Neljapäev

08

Oktoober

 

1. Rahuldati Kaupo Kutsar’i toetuse taotlus projekti „Veski talu, Korijärve küla, Tõlliste vald, Valgamaa kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus“ (omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine) elluviimiseks. Toetuse suurus on 2486,52 eurot ja omafinantseeringu summa on 1243,08 eurot. Projekti elluviimise kavandatav

lõpptähtaeg on 01.10.2016.a.

2. Rahuldati Eino Hunt’i toetuse taotlus projekti „Kralli talu veevarustuse väljaehitamine“ (salvkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine) elluviimiseks. Toetuse suurus on 3106,24 eurot ja omafinantseeringu summa on 1552,90 eurot. Projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 01.10.2016.a.

3. Rahuldati Riina Possul’i toetuse taotlus projekti „Tõlliste vallas Iigaste külas asuva Alliku talu kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine“ (kogumiskaevu ehitamine, omapuhasti ehitamine) elluviimiseks. Toetuse suurus on 2373,12 eurot ja omafinantseeringu summa on 1186,56 eurot. Projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 01.10.2016.a.

4. Rahuldati Tiivi Mihailov’i toetuse taotlus projekti „Korijärve küla Väike-Tindi talu kanalisatsioonitorustiku-, ja imbsüsteemi rajamine koos 3 m3 septiku-, ülepumpla- ning happekindlate tihenditega pumba paigaldamisega“ (omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine) elluviimiseks. Toetuse suurus on 2000 eurot ja omafinantseeringu summa on 1000 eurot. Projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 01.10.2016.a.

5. Rahuldati Maimo Uibopuu toetuse taotlus projekti „Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Sepa talus“ (salvkaevu rajamine, omapuhasti ehitamine) elluviimiseks.

Toetuse suurus on 2590,09 eurot ja omafinantseeringu summa on 1295,04 eurot. Projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 01.10.2016.a.

6. Rahuldati Eha Paidre toetuse taotlus projekti „KÜ 82002:002:0720 Salumäe talu kinnistu kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine“ (omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine) elluviimiseks. Toetuse suurus on 2761,58 eurot ja omafinantseeringu summa on 2030,74 eurot. Projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 01.10.2016.a.

7. Rahuldati Aivar Lehtmets’a toetuse taotlus projekti „Pusmarga Märt talu, kinnistu nr 5141,  Valgamaa, Tõlliste vald, Sooru küla kanalisatsiooni ehitus“(omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine) elluviimiseks. Toetuse suurus on 2054,77 eurot ja omafinantseeringu summa on 1027,24 eurot. Projekti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 01.10.2016.a.