Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Neljapäev

24

Juuli

Hajaasustuse programmist toetuse saaja on Kalle Kits. Rahuldati tema poolt esitatud taotlus imbväljaku rajamiseks Tagula külas asuvale Mudasilla kinnistule. Projekti nimetus on "Mudasilla, Tagula, Tõlliste vald, septik ja imbväljak". Programmist taotletav toetus 1464 €. Pojekti omaosalus on 732 €. Projeti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 01.11.2015. a.

Hajaasustuse programmist toetuse saaja on Kaija Kibal. Rahuldati tema poolt esitatud taotlus biopuhasti rajamiseks Tagula külas asuvale Järve kinnistule. Projekti nimetus on "Järve eramule biopuhasti paigaldamine". Programmist taotletav toetus 4400,22 €. Pojekti omaosalus on 2199,78 €. Projeti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 01.11.2015. a.

Hajaasustuse programmist toetuse saaja on Sirje Kängsepp. Rahuldati tema poolt esitatud taotlus kaevu ja trassi rajamiseks Iigaste külas asuvale Ööbiku kinnistule. Projekti nimetus on "Ööbiku talu puurkaev, veevarustus ja kanalisatsioon". Programmist taotletav toetus 5924 €. Pojekti omaosalus on 2962,67 €. Projeti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 01.11.2015. a.