Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Neljapäev

19

Detsember

Hajaasustuse programmist toetuse saaja on Raili Parv. Rahuldati tema poolt esitatud taotlus salvkaevu rajamiseks Tõlliste külas asuvale Kraavi kinnistule. Projekti nimetus on "Kraavi talu, salvkaev". Pojekti omaosalus on 1052,23 eurot. Projeti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 30.11.2014. a.