Neljapäev

19

Detsember

Hajaasustuse programmist toetuse saaja on Raili Parv. Rahuldati tema poolt esitatud taotlus salvkaevu rajamiseks Tõlliste külas asuvale Kraavi kinnistule. Projekti nimetus on "Kraavi talu, salvkaev". Pojekti omaosalus on 1052,23 eurot. Projeti elluviimise kavandatav lõpptähtaeg on 30.11.2014. a.