Kolmapäev

18

September

Hajaasustuse programmi taotlusi vaatab läbi ja hindab,
Tõlliste Vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjon koosseisus:
Kaupo Kutsar - komisjoni esimees
Taivo Täht - komisjoni aseesimees
Raiko Allik
Raili Arikas
Madis Gross
Andres Illak
Raido Rätsep
Olev Tammela