Esmaspäev

26

Juuni

„Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokumendi“ punkt 16.5. alusel teatame, et eelnimetatud programmist said 2017-ndal aastal toetust all-loetletud taotlejad:
1.) Hardo Unt, projekti nimetus „Hoovi talu veevarustus“, toetuse suurus 1093 eurot;
2.) Mati Raud, projekti nimetus „Pärna talu puurkaev, veetrass ja rauaärastusfilter“, toetuse suurus 4436 eurot;
3.) Maila Viljamaa, projekti nimetus „Matu salvkaevu rajamine ja veetrassi rajamine“, toetuse suurus 2872,14 eurot;
4.) Hardo Unt, projekti nimetus „Hoovi talu kanalisatsioonisüsteem“, toetuse suurus 1584 eurot.